Your cart is empty
ИЗЛОЖБАТА „ДИЗАЙН НА МУЗЕЙНИ ЕКСПОЗИЦИИ“ ВЪЗСТАНОВЯВА ВРЪЗКАТА МЕЖДУ ОБРАЗОВАНИЕТО И ПРОФЕСИОНАЛНИТЕ ОБЩНОСТИ

Изложбата „Дизайн на музейни експозиции“ бе открита в ЕМО „Етър” тази седмица. Тя е представителна извадка от студентски проекти със специален фокус върху музейните експозиции – постоянни и временни. Организатор и инициатор е доц. Мирослав Богданов, преподавател по „Пространствен дизайн” към специалността „Рекламен дизайн” в Художествена академия – София.

Промените, настъпили в България след 1989 година, неизменно оказват своето влияние и върху отношенията между институциите, развиващи дейност в областта на културата. По това време специалността, позната днес като „Рекламен дизайн”, се нарича „Художествено-пространствено оформление”. 

„Преструктурирането на икономиката доведе до промяна на бизнес-средата. Тъй като нашата специалност се занимава и с търговско-промишлени изложения, това се отрази и на нас. Много от колегите не успяха да реагират на промяната, институциите загубиха своята роля, бизнесът започна да търси други решения и така се наруши цялата структура, на базата на която нашите специалисти се реализираха.  – коментира доц. Богданов. –  Въпросът при музеите също е икономически. Музейните експерти добре знаят необходимостта да се комуникира с професионалисти, обучавани в съответната специалност. Но днес, по редица обективни и субективни причини, се случват търгове, в които не става въпрос за художествени изисквания.

„Появиха се много университети, които претендират, че подготвят специалисти в рекламния дизайн, но реално самите преподаватели нямат нужната квалификация. Това е изключително специализирана дейност, която изисква много широк кръг познания, развити методично в годините.“ –Доц. Мирослав Богданов припомня, че е направен опит за създаването на гилдия, която да въдвори ред в професионалната и образователна среда.

Специално за музеите – едни остават в развитието, което са постигнали до промените от 1989 година, а други се превръщат  в странни места с особен естетически вкус. Изложбата „Дизайн на музейни експозиции“, възниква след предложение за включване в инициатива на Министерство на културата. Идеята е, че е нарушен баланса и е необходимо да се възстанови. На проявата присъстваха много музейни директори и специалисти по музеология.

„Ние се почувствахме като бели врани, защото всички питаха: „Къде сте? Ние ви търсихме!”. Но всъщност, става въпрос за специалност в Художествена академия, която съществува повече от 40 години. Тогава ​решихме да представим чрез такава изложба какво се случва в нашите ателиета, да покажем резултатите от учебните задачи на нашите студенти.“ – разказва още доц. Богданов.

Очакванията от изложбата са тя да провокира засилен интерес към труда на специалистите и те да бъдат привличани след като обучението им в Академията приключи. „Дизайн на музейни експозиции“ има задачата да представи специалността „Рекламен дизайн” не само пред специализирана аудитория, която има професионално отношение към темата, но и пред широката общественост. След представянето в ЕМО „Етър”, изложбата ще продължи да гостува в други музеи в страната. 

« back