Your cart is empty
РАННИ РИСУНКИ НА ДИМИТЪР КАЗАКОВ – НЕРОВ В ГАЛЕРИЯ „ЛОРАНЪ“

На 13 ноември от 18:30 в галерия „Лоранъ“ ще бъде открита изложба с ранното творчество на Димитър Казаков – Нерон.

„Когато говорим за Димитър Казаков и неговото творчество, често използваме определения като оригинален и самобитен, ексцентричен, своенравен, чудат. Несъмнено произведенията и личността на автора са широко обсъждани както днес, така и приживе и е трудно да добавим нещо ново за него, без да се повторим.

Изложбата „Димитър Казаков – Нерон, ранни рисунки“ и каталогът на галерия „Лоранъ“ са част от програмата на галерията за изучаване и представяне на изкуството на рисунката и акварела, която започнахме още миналата година с изложбата „Прима виста“. Реализираната експозиция е резултат от дълготрайния ни интерес към художника, но немалко значение оказа и съвпадението с 85-годишнината от рождението на автора през тази година.

Представяме 19 рисунки и графики от най-ранния период в творчеството на Казаков (създадени между 1961 и 1966 г.) Те ни показват автора в различна светлина. Излагат се за първи път и реално досега са радвали окото само на своя притежател. Повечето от тях имат характер на подготвителни скици и проекти, но други са напълно завършени самостойни произведения на изкуството и стилово се отличават от широко познатия пластичен език на Нерон. Сюжетите, които показваме, са асоциативни, приказно-метафорични, с много наратив, но не липсват и чисто декоративните. Голяма част от тях са правени с литографско мастило в преобладаващо земни тонове. Подобни ранни произведения са известни сред колекционерската гилдия в единични бройки и не са публикувани.


1961
туш и перо, картон, 39,8 х 60 см

На практика в печатните издания за Казаков липсва информация за тях. Сходни примери за такива серии работи можем да намерим сред произведенията на „Дарение Казаков” – Ловеч. Тъй като обхващат твърде ранен етап от развитието му, в тях все още няма да намерим това, което провокира трайната любов на публиката. Те до голяма степен са чужди на проблемите, които авторът решава в по- късните си творби. Тук е зародишът на промяната в творчеството му, неговото формиране 1​и прохождане. В контекста на развитието на българското изкуство, те носят отпечатъка на определени битуващи нормативни тенденции от онова време. От публикациите за Казаков, знаем че още като студент се е бунтувал срещу налаганите норми и ограничения, макар в този обзор да откриваме, че графичните му работи имат общи черти с тези на други водещи графици.

Казаното и показваното не изчерпват темата за ранните произведения на Казаков. Разглеждането и публикуването им е едно начало на по-задълбоченото познаване на този автор. Бяло поле, което си заслужава да бъде изследвано, за да намерим нещо от генезиса и формирането на Казаковите стилови специфики. В творчеството му няма случайни неща, то е подчинено на вътрешна логика.

Реализираме този проект с убеждението, че чрез срещата с тези работи се докосваме до мисленето на художника и обогатяваме представата за него, за да го разберем по-добре.“

Марияна Аврамова

 

Изложбата може да бъде видяна до 30 ноември.


Майчинство, 1966
гравюра, хартия, 59 х 81 см
подпис долу дясно


60-те г. на ХХ в.
смесена техника, картон, 40 х 57,5 см

1963
смесена техника, картон 42 х 59,2 см
подпис скрит
« back