Your cart is empty
22 МЪДРОСТИ ЗА НЕЗАВИСИМОСТ В ДЕНЯ НА НЕЗАВИСИМОСТТА

Всичко, що е свято, мило и Потребно на честен човек, то е също потребно и нужно и на цял народ. Само онзи народ може да живее и напредва, който има свой исторически живот и своя външна и вътрешна свободаа, сиреч който има своя господарствена независимост.
Л. КАРАВЕЛОВ

Няма власт над оная глава, която е готова да се отдели от плещите  си в името на свободата и за благото на цялото човечество. 
ХР. БОТЕВ


Свободата е най-прекрасното и възвишено благо както за отделния човек, така и за държавата. 
СОКРАТ


Ние сме истински свободни тогава, когато сме запазили способността си да разсъждаваме самостоятелно, когато необходимостта не ни принуждава да защищаваме натрапени и в известен смисъл  предписани ни мнения. 
ЦИЦЕРОН 

В свободния град езикът на разума трябва да бъде свободен. 
ТИБЕРИЙ

Всичко се състои в нашите сдружени сили,. срещу тях не може да противостои и най-силната стихия. Никой не ще противостои срещу стихията на народа ни да живеем свободни, независими и обединени.
В. ЛЕВСКИ


Рядко е щастливото време, когато можеш да чувствуваш, каквото искаш, и да говориш, каквото чувствуваш. 
ТАЦИТ


Само глупците считат своеволието за свобода. 
ТАЦИТ


Свободният човек може да бъде пленник, но не и роб. 
Ж. АМИО


Дайте ми свобода да се уча, да мисля, да вярвам и да говоря това, кое- 
то ми подсказва моята съвест. И аз ще предпочета тази свобода пред 
всяка друга. 
МИЛТОН


Истинска свобода е тази, която свързва всички частни интереси с общите интереси. 
Ж. БОСЮЕ

За обществения организъм свободата е същото, каквето е здравето за индивида. Ако човек загуби здравето си, нищо на света не го радва; ако обществото загуби свободата си, то се задушава и вече не знае щастие. 
Х. БОЛИНГБРОК

Само един добродетелен народ може да бъде свободен: колкото са по- 
развратени нациите, толкова повече се нуждаят от господари. 
ФРАНКЛИН 

Който не обича свободата и истината, може да стане могъщ човек, но велик – никога. 
ВОЛТЕР

Ние сме жадни да видим отечеството свободно, па ако щат ме наредат да паса и пагките.
В. ЛЕВСКИ

Свободата се състои не толкова в това да изпълняваш своята воля, колкото в това да не се подчиняваш на чужда воля.
Ж.- Ж. РУСО

Свободата не е в никаква форма на управление: тя се намира в сърцето на свободния човек. 
Ж.- Ж. РУСО 

Свобода без юзди е толкова страшна, колкото е опасна власт без огра- 
ничения. 
Ж. МАРМОНТЕЛ

Хората, които са нелосгойни да бъдат свободни, желаят всеки да бъде 
роб. 
Ж.. МАРМОНТЕЛ

Свободата е право да правиш всичко, което не накърнява правата на другите. 
А. ТЮРГО

Ще дойде ден, когато слънцето ще свети само над свободни хора, непризнаващи друг властелин освен своя разум, когато тираните и робите ще останат само в историята и на сцената, когато с тях ще се занимават само за да пожалят техните жертви. 
Ж. КОНДОРСЕ

…Свободата не е само това, че аз изобщо живея, че съм свободен в своите действия, но и в това свободно да ги извършвам.
МАРКС

Само онзи, който е свободен, само той може да се нарече човек в пълен смисъл на думата; а който умре за свободата, той не умира само за своето отечество, а за всичкия свят.
ХР. БОТЕВ

« back