Your cart is empty
ПОХОДЪТ НА НАПОЛЕОН КЪМ ЕГИПЕТ ПРЕМИНАВА ПРЕЗ НАЦИОНАЛНАТА БИБЛИОТЕКА

С необикновена изложба започва есенният сезон Националната библиотека „Св. св. Кирил и Методий”. Откриването на експозицията „Египетската кампания (1798–1801) на Наполеон Бонапарт в документи и издания от фондовете на Националната библиотека „Св. св. Кирил и Методий” е планирано за 16:00 часа на 13 септември 2018 г.

В продължение на две седмици посетителите ще могат да видят ценни архивни материали от колекцията „Ориенталски сбирки”, свидетелстващи за исторически събития от края на 18-и и началото на 19 век и за съпътстващите ги научни изследвания. Изложбата е посветена на 220-годишнината от началото на военната кампания на Наполеон Бонапарт в Египет и е първата по рода си у нас, създадена на основата на богатия архивен и книжен фонд на Националната библиотека „Св. св. Кирил и Методий” (НБКМ).

За първи път се представят и архивни документи на арабски и османотурски език, пряко свързани с темата – общо 70 архивни единици (около 130 листа). За да осветлят различни аспекти на похода, библиотечните експерти са подбрали важни документи, свързани с военните действия и с дипломатическите отношения между страните в конфликта, както и други, които разкриват политическата ситуация през този период. Част от архивните материали ще бъдат изложени в оригинал в осем витрини, а други са репродуцирани върху 16 експозиционни табла.

Включени са писма и доклади на френските главнокомандващи, преведени от френски на арабски и османотурски език; документи, издадени от страна на централната османска власт, под чието управление тогава е Египет; документи, изпратени от различни османски военнокомандващи до централната османска власт, с които я осведомяват за движението и действията на френските войски; рапорти, съдържащи сведения за битките при Абу Кир, за присъствието на Наполеон Бонапарт в Ариш през юли 1799 г. и др.

 
« back