Your cart is empty
ТАЙНСТВОТО НА ОБРАЗНОТО БЪЛГАРСКО НАСЛЕДСТВО В ГРАДСКА ХУДОЖЕСТВЕНА ГАЛЕРИЯ – ВАРНА

Живописните платна на Калия Йорданова са изведени до основните символни кодове на орнаменталното изкуство и притежават своя съдържателна структура. Пластичните изразни средства разкриват свещената ритуалност и универсалната знаковост на декоративните мотиви. Изложбата ще бъде открита на 30 октомври от 18:00 часа в Градска художествена галерия – Варна.

Тези пластични решения разширяват границите в разбирането за живопис и носят пространствена характеристика като самостоятелен обект. Въздействието, което постига авторката, е  резултат от драматичното противопоставяне на опозициите светлина – мрак, сакрално – профанно.

Артистичната платформа на Калия Йорданова може да бъде разбрана като развитие на емоционално-психичната сила, която носят пластовете на нашата духовна памет. Извън крясъка на жестокостта на деня, картините разкриват мълчанието на безвремието и осъществяват диалог с върховното тайнство на образното ни наследство.

„На нашата свещена българска земя са живели праотците ни, оставили своите познания за енергийната връзка Човек-Слънце-Природа. – споделя Калия Йорданова. – Знаците — символи от орнаменталната украса на шевици, резба и каменна пластика са доказателство за астрономическите познания на хуноро-българите от древния Изток.“ 


Според художничката звездоначалието е било наука за древните българи и доказателство за това е уникалният безпогрешен прабългарски календар. Имали са своя Идея за Сътворението и своя Космогония. Елбетицата, изследвана от нашите учени, разкрива богатството и универсалната символика на тази образност.


„Шевиците по дрехите на националната ни носия носят мистичната сила и проникновение на тези свещени знаци, които са част от олтара на нашия исторически иконостас.“ – разказва още Калия.

« back